Splošni pogoji

Pravice intelektualne lastnine

Spletno mesto je za namen teh splošnih pogojev in pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu https://www.cudv-ml.si/ (v nadaljevanju: spletno mesto).

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v to spletno mesto je Center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica (v nadaljevanju: CUDV Radovljica).

Vse pravice pridržane.

Obiskovalec spletnega mesta lahko uporablja vsebine na spletnem mestu izključno le za svojo osebno, nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta (kot npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana brez predhodnega pisnega dovoljenja odgovorne osebe CUDV Radovljica.

Omejitev odgovornosti

CUDV Radovljica ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki sta na kakršenkoli način povezani s spletnim mestom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost CUDV Radovljica za vse primere izključena.

CUDV Radovljica si pridržuje pravico, da sama in po lastni presoji in ob upoštevanju razpoložljivega prostora odloči, katera vsebina in v kateri obliki bo objavljena na spletnem mestu.

CUDV Radovljica se bo po svojih zmožnostih trudil za nemoteno delovanje spletnega mesta in da bodo podatki na spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar ne more biti odgovorna za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala obiskovalcu zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega.

CUDV Radovljica lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto.

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih CUDV Radovljica pridobi na kakršenkoli način preko spletnega mesta, so namenjeni izključno za interno rabo in jih CUDV Radovljica varuje v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je sodišče v Kranju.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel te pogoje in da se z njimi strinja.

 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica