Dobro je vedeti

Pogosta vprašanja

 

SPLOŠNO

 

ŠOLANJE IN VARSTVO

 

DELO IN VARSTVO

 

BIVANJE

 

ZDRAVSTVENA SLUŽBA IN REHABILITACIJA

 

Uporabne povezave

 

ZAKONODAJA, KI OBRAVNAVA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU OZ. NJIHOVE ZAKONITE ZASTOPNIKE:

 

POVEZAVE DO POMEMBNIH NASLOVOV:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: http://www.mddsz.gov.si/
Skupnost organizacij za usposabljanje – SOUZ: http://www.sous-slo.net/
Skupnost varstveno-delovnih centrov: http://skupnost-vdc.si/

Center za socialno delo Radovljica: http://www.csd-radovljica.si/
Center za socialno delo Jesenice: http://www.jesenice.si/sl/predstavitev-obcine/zdravstvo-in-sociala/javni-socialni-zavodi/item/108-center-za-socialno-delo-jesenice

Zveza sožitje: http://www.zveza-sozitje.si/
Specialna olimpijada Slovenije: http://www.specialna-olimpiada.si/