Osebno načrtovanje

Motnja v duševnem razvoju posameznika je vseživljenjsko stanje in traja od rojstva do smrti. Zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti otroci, mladostniki in odrasli z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju niso nikoli popolnoma samostojni in potrebujejo različne stopnje pomoči vse življenje.

Ker se trudimo posameznikovo stopnjo samostojnosti in neodvisnosti razvijati do optimalnih meja, vsakemu uporabniku strokovni tim pripravi osebni načrt, individualni program šolanja oziroma dela, bivanja ter zdravstvene oskrbe in rehabilitacije. Osebni načrt izhaja iz potreb in želja posameznika,  uresničujemo ga skupaj z njegovimi starši oz. skrbniki in spremljamo njegov napredek.

Za vsakega posameznika ustvarjamo možnosti in ga spodbujamo, da se povezuje, druži in širi socialno mrežo ter da je v odnosih spoštljiv in strpen.  Njegovo pozornost usmerjamo v dobro in krepimo pozitiven pogled na svet. Z vero v sposobnosti vsakega posameznika pogumno in odločno premagujemo ovire, ki so zanj izziv.

 

VODENJE 

Vodenje je strokovno načrtovanje in spremljanje uporabnika, ki je določeno v njegovem osebnem načrtu. Z vodenjem oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju v vseh življenjskih obdobjih ustvarjamo pogoje za njihovo osebno rast, zadovoljujoče odnose, čustveno stabilnost in občutek varnosti.