Standardi kakovosti

Zelo pomembni so nam kakovost naših storitev ter zadovoljstvo, notranja izpolnjenost in samouresničitev naših uporabnikov in naših zaposlenih, kar potrjujemo z mednarodno uveljavljenimi standardi in certifikati.

ISO 9001

Kot prva ustanova za osebe z motnjami v duševnem razvoju smo 27. septembra 2017 prejeli standard kakovosti ISO 9001. Zavestno smo se odločili, da bomo svoje delo ocenili, ga merili in spremljali na način, kot to počnejo v gospodarstvu in drugih storitvenih dejavnostih, ker se zavedamo, da delamo dobro v vseh procesih dela in da odlično sodelujemo z okoljem. Delamo za posebno skupino ljudi v naši družbi in samo zadovoljstvo naših uporabnikov daje našemu delu pravi smisel.

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE IN DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC

Zavedamo se, da je naše uspešno delo odvisno od vsakega posameznega zaposlenega, njihovo zadovoljstvo in pripadnost pa sta bistvenega pomena za uspešen razvoj in rast našega centra. Zato smo se vključili v svetovalno-revizijski postopek pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje in 30. 9. 2014 prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Polni certifikat smo prejeli na začetku leta 2018.

Nadgradnja temu certifikatu je nov certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizaciji v odnosu do zaposlenih.
Uspešno smo implementirali temeljne ukrepe in pripravili načrt izvajanja ukrepov za področje krepitve varnosti in zdravja pri delu ter prejeli pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Pomeni nam priložnost za nove izzive in novo podlago za izboljšave.

 

ZAVEZA VODSTVA DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

 

PROGRAM EKOŠOLA – ZELENA ZASTAVA

V CUDV Radovljica smo se v okviru našega šolskega programa leta 2017 pridružili tudi programu Ekošola. Mednarodno prepoznani okoljski znak zelena zastava – kot znak izpolnjevanja kriterijev programa Ekošola – bomo prejeli predvidoma jeseni 2018.

Program Ekošola je največja mednarodna mreža otrok, mladih, vzgojiteljev ter učiteljev na svetu, ki okoljsko vzgojo in načela trajnostnega razvoja vključujejo v vsakodnevno delo in učenje. Aktivnosti so razdeljene v več tematskih sklopov, vsaka ustanova jih določi na začetku šolskega leta skladno z njenimi cilji in zmožnostmi. Aktivnosti potekajo po metodologiji sedmih korakov, ki omogočajo sistematičen razvoj, uvajanje izboljšav, spodbujanje ustvarjalnosti in spremljanje učinkov na okoljskem oziroma trajnostnem področju.

UNESCO ŠOLA

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije, kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana. Danes globalna mreža z več kot 11.000 pridruženimi šolami v več kot 180 državah podpira:
• pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,
• trajnostni razvoj in trajnostni življenski slog,
• medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.
 
ASPnet – gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja – je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals, krajše SDG), še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.
 
Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja, ki so:
• Učiti se, da bi vedeli!
• Učiti se delati!
• Učiti se bivati!
• Učiti se živeti skupaj!
 
ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:
1. Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
2. Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.

3. Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

 

 

Meni