Šolanje in varstvo

 

Z izobraževanjem in usposabljanjem našim učencem z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju omogočamo pridobivanje in ohranjanje samostojnosti, znanj in spretnosti, ki so jih že pridobili, ter odpiramo številne možnosti za učenje novih. S posebnimi prilagojenimi vzgojno-izobraževalnimi procesi stopnjo samostojnosti in neodvisnosti vsakega posameznika razvijamo do optimalnih meja.

Zaradi močno upočasnjenega razvoja šolanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju poteka drugače. Posebni vzgojno-izobraževalni program lahko poteka do 21. leta starosti otroka, do 26. leta pa mladostnika usposabljamo za življenje in delo.

 

 

POGOSTA VPRAŠANJA:

 

 

VODJA:

Tanja Hrovat
Izobraževanje in socialno varstvo otrok
T: 04 537 02 46
E: tanja.hrovat@cudv-ml.si