Kontakti

TAJNIŠTVO

Telefon:  (+386) 04 537 02 13
Telefaks: (+386) 04 537 02 33
E-pošta: tajnistvo@cudv-ml.si

VODSTVO

Helena Kos
direktorica

04 537 02 14
helena.kos@cudv-ml.si

info@cudv-ml.si

VODJE ORGANIZACIJSKIH ENOT CENTRA

Tanja Hrovat
Vzgoja in izobraževanje otrok
in mladostnikov z bivanjem

04 537 02 43
tanja.hrovat@cudv-ml.si

Maja Robič
Vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji

04 828 00 10
maja.robic@cudv-ml.si

Alenka Rožič
Institucionalno varstvo odraslih

04 537 02 41
alenka.rozic@cudv-ml.si

Jožica Trstenjak
Zdravstvene dejavnosti

04 537 02 22
jozica.trstenjak@cudv-ml.si

VODJE SLUŽB

Tanja Markelj
Upravno pravne in administrativne zadeve ter osnovna oskrba (tehnično vzdrževanje)

04 537 02 28
kadrovska@cudv-ml.si

Barbka Štalc
Osnovna oskrba (čiščenje)


04 537 02 22
timska.ms@cudv-ml.si

Helena Rejc
Finance in računovodstvo

04 537 02 12
racunovodstvo@cudv-ml.si

Julija Ocepek
Rehabilitacija

04 537 02 23
delovnaterapija@cudv-ml.si

 

SVETOVALNA SLUŽBA

Petra Hafnar
Socialna delavka

04 537 02 15
socialnadelavka@cudv-ml.si

Polonca Kostov
Psihologinja

04 537 02 27
psihologinja@cudv-ml.si

REHABILITACIJA

Nejc Žerdoner
Fizioterapevt

04 537 02 40
nejc.zerdoner@cudv-ml.si

Jerica Pisek
Fizioterapevtka

04 537 02 31
fizioterapija@cudv-ml.si

Sandra van Bakel Demšar
Fizioterapevtka

04 537 02 31
fizioterapija@cudv-ml.si

Jana Hajdinjak
Fizioterapevtka

04 537 02 31
fizioterapija@cudv-ml.si

Helena Kolenko
Delovna terapevtka

04 537 02 32
delovnaterapija@cudv-ml.si

Renata Mohorič
Delovna terapevtka

04 537 02 23
delovnaterapija@cudv-ml.si

VODJE DELOVNIH ENOT

dr. Urša Emeršič
VDC Jesenice
Cesta železarjev 8b, Jesenice

04  586 41 65
ursa.emersic@cudv-ml.si

Maja Robič
VDC Radovljica
Ljubljanska cesta 11, Radovljica

04 828 00 10
maja.robic@cudv-ml.si

Anja Čufar
Domovi odraslih v Centru

04 537 02 45
anja.cufar@cudv-ml.si

Neža Vrhovnik
Stanovanjske in bivalne enote

04 537 02 45
neza.vrhovnik@cudv-ml.si

KONTAKTI STANOVANJSKIH IN BIVALNIH ENOT

Bivalna enota Bohinjska Bela
Bohinjska Bela 49, Bohinjska Bela

041 456 906
bohinjska.bela@cudv-ml.si

Stanovanjska skupina Poljče
Poljče 17, Begunje

051 442 601
poljce@cudv-ml.si

Bivalna enota Bor
Gradnikova cesta 3, Radovljica

051 442 610
bor@cudv-ml.si

Stanovanjska skupina Jesenice
Delavska ulica 1, Jesenice

051 420 060
bejesenice@cudv-ml.si

Bivalna enota Radovljica
Gradnikova ulica 46, Radovljica

031 632 510
beradovljica@cudv-ml.si

Meni