O nas

Center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica je javni socialnovarstveni zavod za usposabljanje, varstvo in delo, v katerem skrbimo za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

Za naše uporabnike v CUDV Radovljica izvajamo šolanje in usposabljanje, zaposlitev pod posebnimi pogoji, vodenje in varstvo, bivanje ter zdravstveno nego in rehabilitacijo.

Kakovost naših storitev ter zadovoljstvo, notranja izpolnjenost in samouresničitev tako uporabnikov kot zaposlenih so zelo pomembni. To dokazujemo s pridobljenimi certifikati:

  • smo prva med ustanovami za osebe z motnjami v duševnem razvoju s standardom kakovosti ISO 9001,
  • imamo certifikat Družini prijazno podjetje,
  • vključeni smo v mednarodni okoljski vzgojno-izobraževalni program Ekošola.

Smo eden od petih centrov za usposabljanje, delo in varstvo v Sloveniji in spadamo pod okrilje in pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ustanovitelj centra je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice izvaja Vlada Republike Slovenije.

 

OSEBNA IZKAZNICA

Center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica
Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, Slovenija

Matična številka:    5867380
Davčna številka:   72034955
Številka transakcijskega računa:  0110 0603 0300 786

CENTRALA

Telefon:  (+386) 04 537 02 00
Telefaks: (+386) 04 537 02 33
E-pošta: info@cudv-ml.si

 

ORGANI CENTRA

 

SVET ZAVODA

Svet zavoda je organ upravljanja, ki ima sedem članov, in sicer:

  • 4 predstavnike ustanovitelja,
  • 1 predstavnika delavcev centra,
  • 1 predstavnika invalidskih organizacij,
  • 1 predstavnika staršev ali zakonitih zastopnikov.

DIREKTOR ZAVODA

Direktor organizira delo ter vodi strokovno delo in poslovanje centra, ga predstavlja in zastopa in je odgovoren za zakonitost dela.

STROKOVNI SVET ZAVODA

Strokovni svet centra je najvišji strokovni kolegijski organ centra, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela.

Direktor imenuje sedem članov v strokovni svet zavoda iz vrst strokovnih delavcev in sodelavcev. Delo strokovnega sveta vodi direktor.

VODSTVO

Helena Kos

Direktorica

04 537 02 14
helena.kos@cudv-ml.si

info@cudv-ml.si

 

VODJE ORGANIZACIJSKIH ENOT CENTRA

Tanja Hrovat

Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z bivanjem

04 537 02 43
tanja.hrovat@cudv-ml.si

 

Maja Robič

Vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji

04 828 00 10
maja.robic@cudv-ml.si

 

Alenka Rožič 

Institucionalno varstvo odraslih

04 537 02 41
alenka.rozic@cudv-ml.si

 

 Jožica Trstenjak

Zdravstvene dejavnosti

04 537 02 22
jozica.trstenjak@cudv-ml.si

  

VODJE SLUŽB

Tanja Markelj

Upravno pravne in administrativne zadeve 
04 537 02 28
kadrovska@cudv-ml.si

 

Klemen Čepič

Osnovna oskrba in tehnično vzdrževanje

04 537 02 48

osnovna.oskrba@cudv-ml.si

 

Helena Rejc

Finance in računovodstvo

04 537 02 12
racunovodstvo@cudv-ml.si

 

SVETOVALNA SLUŽBA

Petra Hafnar

Socialna delavka

04 537 02 15
socialnadelavka@cudv-ml.si

 

Neža Zaplotnik

Socialna delavka – VDC

04 828 00 18
neza.zaplotnik@cudv-ml.si

 

Polonca Kostov

Psihologinja

04 537 02 27

psihologinja@cudv-ml.si