Zdravstvena služba in rehabilitacija

 

V CUDV Radovljica imamo za naše uporabnike organizirano tudi zdravstveno službo. Vendar pa naše okolje ni bolnišnično. Tudi pri izvajanju zdravstvenih in rehabilitacijskih storitev si prizadevamo, da je čim bolj podobno domačemu okolju, da se uporabniki počutijo prijetno in varno.

Sodelavci v zdravstveni negi, fizioterapiji in delovni terapiji skrbimo za uporabnike v vseh starostnih obdobjih, od predšolskih otrok do starostnikov, glede na njihove zdravstvene potrebe.

Do zdravstvenih in rehabilitacijskih storitev je oseba upravičena glede na to, v kateri program je vključena. Otroci imajo to pravico v 10- in 24-urnem programu, odrasli pa v 16- in 24-urnem programu.  Katere zdravstvene storitve moramo zagotavljati otrokom in mladostnikom, opredeljuje tudi odločba komisije za usmerjanje.

Ob sprejemu posameznika opravimo celovit zdravniški pregled in pripravimo njegov individualni načrt na področju zdravstva. Pri tem se povezujemo in usklajujemo tudi z drugimi strokovnimi sodelavci v CUDV, starši in skrbniki.

Starše in skrbnike spodbujamo, da sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju osebnega načrta tudi na področju zdravstva. Sproti jih obveščamo in seznanjamo z morebitnimi spremembami. Prizadevamo si, da bi bili čim bolj vključeni. Vabimo jih na terapevtske obravnave in jih učimo terapevtskih postopkov, da oskrbo čim bolje izvajajo tudi doma in s tem pripomorejo k napredovanju posameznega uporabnika.

Katere so naše glavne usmeritve?

  • Ohranjanje zdravja in preventivno ukrepanje v vseh življenjskih obdobjih uporabnika.
  • V središču našega dela je uporabnik, ki mu glede na njegove potrebe zagotavljamo ustrezno zdravstveno varstvo.
  • Zagovarjamo celosten strokoven pristop in sodelovanje s specialističnimi strokovnimi službami znotraj in zunaj centra.
  • V proces zdravstvene oskrbe so poleg uporabnika vedno vključeni njegovi starši ali skrbniki.
  • Uporabniku, ki potrebuje neprekinjeno 24-urno zdravstveno varstvo in nego, je vedno na voljo medicinska sestra.
  • Nenehno se strokovno izobražujemo in uvajamo nove sodobne metode dela z uporabniki.

 

POGOSTA VPRAŠANJA: ZDRAVSTVENA SLUŽBA IN REHABILITACIJA

 

Jožica Trstenjak
Vodja zdravstvene službe
T: 04 537 02 22
E: jozica.trstenjak@cudv-ml.si