Bivanje

 

V našem centru lahko bivajo otroci, mladostniki in odrasli z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju, ki imajo po zakonu priznan status invalida. Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju niso upravičene do institucionalnega varstva v CUDV Radovljica.

Bivanje za otroke in mladostnike izvajamo:

  • kot celodnevni 24-urni program,
  • kot dnevno varstvo.

Znotraj obeh programov otroci in mladostniki obiskujejo pouk po posebnem programu vzgoje in izobraževanja.

Odrasli se vključujejo v dva programa bivanja:

  • 24-urni program bivanja s prilagojenimi oblikami varstva in vodenja,
  • 16-urni program bivanja.

 

SPLOŠNO O PROGRAMU

Naš najpomembnejši cilj je vsakemu posamezniku zagotoviti čim bolj kakovostno življenje ob upoštevanju njihovih želja in potreb.

Posamezniki, ki bivajo v glavni stavbi centra ali v samostojnih stanovanjih in hišah, imajo stalno oskrbo in vodenje, zaradi česar živijo kakovostno in podobno kot v domačem okolju.

Stanovalcem pomagamo pri osebnem urejanju, hranjenju, gibanju in komunikaciji. S spoštljivim odnosom jim zagotavljamo intimo in dostojanstvo.

Posamezniki imajo aktivno vlogo, so spoštovani in upoštevani. Skupaj z njimi oblikujemo osebni načrt, ki mu nato sledimo.

Stanovalci aktivno preživljajo prosti čas s smiselnimi zaposlitvami in domačimi opravili ter različnimi aktivnostmi. Z njihovo pomočjo napredujejo, osebnostno rastejo, dobijo občutek koristnosti in potrditve. Na ta način jim zagotavljamo polnosti življenja.

 

POGOSTA VPRAŠANJA: BIVANJE

 

Tanja Hrovat
Vodja programa izobraževanja in socialnega varstva otrok
T: 04 537 02 46
E: tanja.hrovat@cudv-ml.si

 

 

Alenka Rožič
Vodja institucionalnega varstva odraslih
T: 04 537 02 41
E: alenka.rozic@cudv-ml.si

Meni