Za starše

Povezovanje s starši in skrbniki

 

Stiki s starši, sorodniki ali skrbniki so za naše uporabnike vse življenje zelo pomembni. Povezanost in sodelovanje je ključnega pomena že ob sprejemu novega uporabnika v center. Pomembno pa je tudi v kasnejšem obdobju, saj tako lažje skrbimo za kakovostno življenje in stalen napredek naših učencev in odraslih uporabnikov.

Odkrita komunikacija in spoštljiv odnos med vsemi deležniki pomembno vplivata na dobro počutje vseh.

Vaši otroci so naši učenci in odrasli uporabniki. Z njimi preživimo veliko časa in pomembno nam je njihovo zadovoljstvo in dobro počutje. Na to vpliva veliko dejavnikov. Eden izmed njih je tudi dobro počutje vas, staršev. Zato nam je pomembno, da ste tudi vi zadovoljni in da nam zaupate.