Zgodovina centra

1952

10. septembra odpre vrata Vzgojni zavod v Kamni Gorici; to je začetek organizirane skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju na območju Gorenjske.

1979

Osem mladostnikov se 1. septembra vključi v Delavnico pod posebnimi pogoji v Kamni Gorici, ki je zametek Varstveno delovnega centra.

1991

V nove prostore v Radovljici se 14. decembra preseli 52 fantov in deklet; zavod se preimenuje v Dom Matevža Langusa, kasneje v Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica.

2003

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 23. septembra s sklepom potrdilo spremembe in dopolnitve Sklepa o preoblikovanju Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevž Langus v javni socialnovarstveni zavod.

2006

Odpre se prva bivalna enota v Poljčah, CUDV pa pridobi še enoto Varstveno-delovnega centra na Jesenicah.

2007

Odpre se prva bivalna enota v Radovljici.

2009

V dveh novih stanovanjih na Jesenicah začne delovati nova stanovanjska skupina z 8 stanovalci.

2010

V novih prenovljenih, velikih prostorih začne delovati Varstveno delovni center v Radovljici.

2011

Odpre se bivalna enota na Bohinjski Beli, ki vključuje tudi osebe s težjimi duševnimi motnjami.

2012

Iz kletnih prostorov OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice se v nove prostore preseli enota Varstveno delovnega centra na Jesenicah.

2013

CUDV Radovljica 30. septembra prejme osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

2016

Ministrstvo za šolstvo in šport je s Spremembami zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja po 23 letih tudi uradno vsem petim slovenskim centrom za usposabljanje, delo in varstvo omogočilo vpis v razvid izvajalcev, ki izobražujejo po posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Na dobrodelni adventni večerji 3. decembra v Vili Podvin prvič predstavimo edinstvene izdelke z lastno blagovno znamko Biseri.

2017

Kot prva slovenska ustanova za osebe z motnjami v duševnem razvoju 27. septembra prevzamemo certifikat standarda kakovosti ISO 9001.

2017

V začetku novembra 12 stanovalcev, med njimi tudi gibalno ovirano osebo, sprejme nova bivalna enota na Gradnikovi v Radovljici.

2018

V maju center prejme polni certifikat Družini prijazno podjetje.