Rehabilitacija

FIZIOTERAPIJA

Osebe z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo prilagojeno fizioterapevtsko obravnavo. Njihovo primarno duševno motnjo pogosto spremljajo dodatne pridružene motnje. Vsakemu uporabniku v našem centru zagotavljamo optimalno kakovost življenja tudi s pomočjo fizioterapije, kolikor jo potrebuje.  Zato delo fizioterapevtov v našem centru zahteva dodatna strokovna znanja in sposobnosti.

Uporabnikom zagotavljamo različna področja fizioterapije:

 • fizioterapijo gibalnega sistema,
 • fizikalno fizioterapijo,
 • respiratorno fizioterapijo,
 • specifično nevrofizioterapijo z razvojno nevrološko obravnavo,
 • terapevtsko jahanje (samoplačniška storitev).

Svetovanje in testiranje

Fizioterapevti sodelujemo pri pregledih specialistov v našem centru, pa tudi zunaj njega. Svetujemo pri predpisovanju in testiranju medicinsko-tehničnih pripomočkov. Zelo veliko pozornosti namenjamo ustreznemu izobraževanju in ozaveščanju staršev ali skrbnikov ter strokovnih delavcev in negovalnega osebja v centru.

Individualna prilagoditev za različne gibalne in čutne izkušnje

Naša fizioterapevtska dejavnost je prilagojena vsakemu posamezniku glede na njegove zmožnosti in potrebe. Sledimo principom sodobne razvojno-nevrološke obravnave, ki poteka v različnih terapevtskih okoljih in s pomočjo različnih pripomočkov.

Našim uporabnikom s fizioterapijo omogočamo različne čutne in gibalne izkušnje – z njimi želimo vplivati na izboljšanje vzorca drže in gibanja posameznika.

Na našem strokovnem področju smo najboljši:

 • Smo prvi center v Sloveniji, kjer za vadbo ravnotežja uporabljamo najsodobnejši in računalniško spremljan thera balo trainer.
 • Prav tako smo prvi v Sloveniji s pomočjo donacij kupili in terapevtsko prilagodili voziček za tek gibalno oviranih uporabnikov. Naši športni pedagogi tečejo z našimi najbolj gibalno oviranimi uporabniki tudi na največjih športnih prireditvah.

S FIZIOTERAPIJO GRE LAŽJE

Ker imam težave z bolečinami v hrbtenici obiskujem fizioterapijo, kjer sem se naučil izvajati pravilne vaje, da jih lahko redno izvajam v bivalni enoti. Fizioterapevt me je naučil, kako vajo pravilno izvedem, da se bodo okrepile moje preohlapne mišice in bom imel manj težav. Tako sta mi povedala tudi zdravnik za hrbtenico in zdravnica za okrevanje po bolečinah v hrbtenici. Fizioterapevt ob vsaki obravnavi pogleda, če vaje prav izvajam in kakšne so moje mišice. Odkar redno izvajam vaje so se mi bolečine zmanjšale.

Rad obiskujem fizioterapijo, ker mi pomaga, da se razgibam. Večino časa sedim v vozičku, saj se pri hoji zelo tresem in je nevarno, da padem. Na terapiji delam različne vaje za noge, roke in trup. S pomočjo terapevta lahko prehodim tudi krajše razdalje. Na koncu terapije sem prijetno utrujen.

Marija in Janez Habjan, starša uporabnika:

Da je fizioterapija zelo pomembna in da mora biti del našega vsakodnevnega življenja, sva spoznala že v Ožbejevih prvih mesecih življenja. Ker je bila sprva njegova terapija premalokrat izvajana, sva hitro spoznala, da je zelo pomembno, da je redna, pogosta in da jo izvajamo po terapevtovih navodilih tudi doma.

Ožbej je prva leta na terapijah jokal in se jim upiral. To sva kot starša težko gledala, čeprav sva se zavedala, da je terapija zanj nujno potrebna. Postopno je kazal vedno večji napredek in izvajal pravilnejše gibe. Vesela sva bila njegovega prvega pravilnega sedenja, pravilnega kotaljenja … Njegov napredek je bil odvisen od njegove pripravljenosti za sodelovanje na terapiji in od počutja med vajami. Ožbej šele zadnja leta na terapijah ne joka več. S terapevtom Nejcem sta se res odlično ujela. Terapevt mora dobro poznati otroka, saj je pomembno, da v pravem trenutku naredi pravo stvar. Prepoznati mora njegove slabe trenutke in takrat terapijo usmeriti na drugačen način, jo prilagoditi ali nekoliko omiliti, v najboljših trenutkih pa doseči maksimum. 

Zelo pomembno in nujno je, da se terapevt dobro razume tudi z nami, starši. Pomembno je, da se posvetujemo, smo v kontaktu in smo v dobrih odnosih. Veliko nama pomeni, da je lahko prisoten tudi pri pregledih raznih specialistov. Pri teh pregledih fizioterapevt predstavi način in potek terapije, ki jo izvaja, predlaga pripomočke, poda mnenje o predlaganih operacijskih posegih. Predlogi zdravnikov specialistov nam staršem prinašajo težke odločitve in prav terapevtovo mnenje to olajša in nas pomiri. Res sva vesela vsakega terapevtovega mnenja, razlage in utemeljitve.

 

DELOVNA TERAPIJA

Z delovno terapijo naši uporabniki  povečujejo samostojnost. Izjemno ponosni in veseli smo, ko po dolgotrajnem učenju in treniranju gibalno oviran uporabnik na vozičku najprej s pomočjo drugih, kasneje pa povsem samostojno funkcionira v zunanjem življenjskem okolju.

V delovni terapiji tudi:

 • individualno prilagajamo okolje posameznemu uporabniku,
 • izdelujemo in uporabljamo ortotske in ortopedske pripomočke,
 • sodelujemo pri testiranju individualno prilagojenih sedežev in invalidskih vozičkov,
 • svetujemo staršem/skrbnikom in negovalnemu osebju,
 • izvajamo obravnavo v multisenzornem okolju – snoezelen
 • uporabnike učimo plavanja po metodi Halliwick (izvajajo za to usposobljeni terapevti).

Nedvomno je, da lahko posameznik kljub fizičnim ali duševnim omejitvam s pomočjo delovno-terapevtskega programa uresničuje vloge v vsakodnevnem življenju pri:

 • dnevnih aktivnosti (samostojnost pri oblačenju, hranjenju, osebni higieni, pripravi hrane),
 • razvoju igre,
 • delu oz. produktivnosti (razvijanje sposobnosti, potrebnih za delo, prilagajanje aktivnosti),
 • prostočasnih aktivnostih.

Z DELOVNO TERAPIJO GRE LAŽJE

Pri hranjenju so se mi sprva zelo tresle roke. Nisem mogel sam jesti. Delovna terapevtka je posebej zame naredila posebno žlico in vilico. Da lažje primem, je odebelila ročaj. Da se mi roka manj trese, sta žlica in vilica bolj težki, kot jih imajo ostali. Da se krožnik ne premika preveč, dam pod njega nedrsečo podlogo.

Zelo rad igram računalnik, vendar ne morem igrati brez prilagoditev, zato mi delovna terapevtka pri tem pomaga s prilagojeno miško ali interaktivno tablo. Ker pa ne morem hoditi, mi je terapevtka to omogočila preko električnega vozička, da sem popolnoma samostojen in to mi veliko pomeni. Poskrbi tudi za servis, če se kaj pokvari. Fino mi je, ker se z delovno terapevtko veliko smejeva.

Sabina Šušteršič, mama uporabnice:

Delovna terapija zelo pozitivno vpliva na Julijo. Delovna terapevtka je izdelala individualno prilagojen jedilni pribor, ki ga je Julija lažje držala in je postala bolj uspešna. Prav tako smo prilagojen pribor uporabljali tudi doma. Danes prilagojenega pribora več ne rabi. Svetovala nam je, kakšen stol je primeren, da bo Julija čim bolj ustrezno nameščena. Tudi v šoli ima zanjo prilagojen stol in mizo. Na terapiji dobi podporo na njenih močnih področjih in spodbudo pri razvoju na njenih slabše razvitih področjih. Odkar obiskuje delovno terapijo, opažamo izboljšanje prijemanja majhnih predmetov, bolj je spretna pri oblačenju in slačenju. Pomembno je, da se tam dobro počuti in potem tudi z večjim veseljem sodeluje. Ob dobri strokovni podpori so po korakih vidni tudi napredki. Super je, da je delovna terapevtka povezana z ostalim strokovnim timom v centru, da se med seboj dopolnjujejo. Tako se dosežejo tudi najboljši možni rezultati. Z delovno terapijo v centru smo zelo zadovoljni.

 

 

Meni