Posebni program vzgoje in izobraževanja

Strokovno usposobljeni pedagogi in vzgojitelji proces vzgoje in izobraževanja izvajamo po posebnem, javno predpisanem vzgojno-izobraževalnem programu.

Ključni cilji tega programa so:

 • Spodbujanje otrokovega razvoja na zaznavnem, gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem in socialnem področju.
 • Pridobivanje osnovnih znanj in spretnosti.
 • Navajanje na čim bolj aktivno, delno samostojno vključevanje v okolje.
 • Navajanje na skrb za zdravje in samostojno življenje.

 Dejavnosti posebnega programa za otroke in mladostnike

 • Razvijanje samostojnosti (učenje hranjenja, osvajanja higienskih navad, oblačenja, osebne urejenosti in skrbi za varnost).
 • Splošna poučenost (spoznavanje okolja, jezika in matematike).
 • Gibanje in športna vzgoja.
 • Glasbena vzgoja.
 • Likovna vzgoja.
 • Delovna vzgoja (učenje domačih opravil in obdelava materialov).

 Dejavnosti usposabljanja za življenje in delo mladostnikov do 26. leta starosti

 • Učenje za aktivno preživljanje prostega časa (aktivno vključevanje v družbeno okolje).
 • Razvijanje aktivnega državljanstva (samozagovorništvo in zagovorništvo, socialne spretnosti, komunikacijske veščine, pravila).
 • Intimno življenje in odnosi med spoloma (dvig zavesti ter znanje o intimnosti in medosebnih odnosih, posredovanje informacij o različnih vprašanjih, povezanih s spolnostjo, na primeren in njim razumljiv način).

 

Moje šolanje in bivanje v CUDV Radovljica

Zjutraj, ko pridem v šolo, me čaka učiteljica in sošolci. Najprej se pozdravimo in pojemo zajtrk. Nato sledi jutranji krog.

Rad odgovarjam na vprašanja in se učim novih stvari. Najbolj me zanima, kateri dan v tednu je, kakšno bo vreme ali kateri letni čas je. To je zame pomembno. Potem nekako vem, kaj obleči in obuti.

Pri matematiki štejem, razvrščam, prelagam ali natikam predmete. Najraje pa iz majhnih delčkov ustvarim sliko. Ustvarjam tudi pri likovni vzgoji. Najraje uporabljam barve. Lažje ustvarjam z rokami. Naša delovna terapevtka mi prilagodi barvice in čopiče tako, da z neko maso odebeli ročaje. Zato da jih lažje držim.

Kadar ostanem v podaljšanem bivanju s sošolci poslušamo pravljice, ustvarjamo in se igramo na igralih pred šolo. Ko je slabo vreme, gremo v telovadnico ali pa v snoezel kabinet. To je posebna soba. Notri imamo vodno posteljo in posebne lučke. Tam se včasih počutim kot v naravi.