Zaposlitev pod posebnimi pogoji

V obeh enotah VDC in drugih delovnih okoljih zagotavljamo uporabnikom primerno delo. Zahtevnost dela in tempo je prilagojen individualnih sposobnostim vsakega posameznika.

Delo organizirajo in vodijo mentorji, ki skrbijo, da delovni proces nemoteno poteka. Posameznikom nudijo potrebno podporo in pomoč ter prilagoditve pripomočkov in delovnih procesov.

V skladu z osebnimi načrti in ob upoštevanju želja uporabniki ohranjajo že osvojena in pridobivajo nova delovna znanja ter spretnosti. S spodbudno in sproščeno delovno klimo ter z enakovrednimi in spoštljivi odnosi jim zagotavljamo občutek varnosti in zadovoljstva.

Kakšne vrste dela opravljamo:

  • opravljamo različno zahtevna proizvodna dela v prostorih VDC v Radovljici in na Jesenicah;
  • urejamo javne površine, gozdne poseke in čistimo večstanovanjske stavbe s podporo mentorjev (o tem smo posneli tudi film);
  • opravljamo pomožna dela v gostinstvu s sodelovanjem mentorjev (nekaj posameznikov se je usposobilo za pomočnike čistilke, sobarice in slaščičarke ter za pomoč v kuhinji);
  • izdelujemo unikatne glinene in tekstilne izdelke za prodajo in po naročilu pod blagovno znamko Biseri jih prodajamo v lastnih trgovinah v Radovljici in na Jesenicah.

 

Partnersko sodelovanje

Strokovni tim centra s partnerskimi organizacijami že več let, z nekaterimi pa že več kot desetletje, sodeluje in se povezuje na področjih izobraževanja in vključevanja uporabnikov v običajna delovna okolja. S povezovanjem z organizacijami v lokalnem okolju in s partnerji prispevamo k izboljšanju pogojev za življenje in delo oseb z motnjami v duševnem razvoju v vseh življenjskih obdobjih. To je poslanstvo našega centra.

Z delom, ki ustreza sposobnostim posameznika, se aktivno vključijo v družbo ter obogatijo kolektive sodelavcev v običajnih delovnih sredinah. Navdušeni so, če lahko pokažejo, kaj znajo in predstavijo svoje izdelke. Strokovno usposobljeni mentorji jih pri tem spodbujajo in jim omogočajo, da skozi delo osebno rastejo, so zadovoljni in se dokazujejo.

 

Primeri dobre prakse

S številnimi partnerji že vrsto let, z nekaterimi že več kot desetletje, pišemo izjemne zgodbe sodelovanja. V CUDV Radovljica pravimo, da gradimo mostove, ki združujejo. Trdnih in močnih mostov je že zelo veliko, predstavljamo pa štiri iz različnih dejavnosti, v katere se vključujejo naši uporabniki.

 

 

ŽELITE SODELOVATI TUDI VI?

Radi bi zgradili še več takih in podobnih zgodb in mostov partnerskega sodelovanja in s tem uporabnikom omogočili osvajanje novih znanj in izkušenj v dejanskih delovnih okoljih.

Veseli bomo vaših predlogov in skupaj bomo poiskali možnosti sodelovanja.

Povežite se z nami!

Helena Kos
direktorica CUDV Radovljica
T: 04 537 02 14
E: helena.kos@cudv-ml.si