Varstvo odraslih

Nekateri uporabniki s težjimi motnjami v duševnem razvoju se ne vključujejo v program zaposlitve, saj dela ne zmorejo opravljati. Zanje izvajamo poseben program varstva, ki je prilagojen njihovim sposobnostim in potrebam. Pri posameznikih v t.i. varstveni skupini na vseh področjih spodbujamo čim večjo samostojnost. Nudimo jim različne stopnje pomoči pri osebni higieni, oblačenju, prehrani, komunikaciji, hoji in prevozih.

Zanje organiziramo prilagojene aktivnosti z namenom ohranjanja sposobnosti in dobrega počutja. Z različnimi dejavnostmi spodbujamo miselne aktivnosti ter motorične, komunikacijske in socializacijske spretnosti. Krepimo njihove zaznave in spodbujamo delovanje različnih čutil, ki bogatijo izkušnje in dajejo barvo našim življenjem. Pogosto izvajamo aktivnosti sproščanja, kjer se posamezniki umirijo in občutijo ugodje. Nekaj gibalno oviranih uporabnikov vsak dan nameščamo v pravilne položaje, saj potrebujejo počitek v smislu razbremenjevanja telesa.