Bivanje otrok in mladostnikov

Otrokom in mladostnikom do 26. leta zagotavljamo bivanje v dveh domovih v glavni stavbi centra. Trudimo se, da bi jim omogočili življenje kot v domačem okolju.

V popoldanskem času odhajajo na izlete, v kino, na koncerte in javne prireditve, nakupujejo, obiskujejo knjižnico, so športno aktivni … Ob vikendih in med počitnicami pa se vračajo k svojim domačim.

Vsi prostori so prilagojeni njihovim potrebam in željam.

 

Domova za otroke in mladostnike v glavni stavbi centra

 

Dom Mavrica

V Domu Mavrica bivajo uporabniki z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, ki so pri večini vsakodnevnih aktivnosti deloma samostojni.

Dom Žarek

V Domu Žarek bivajo uporabniki s težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju ter z zdravstvenimi posebnosti, ki so pri vsakodnevnih aktivnostih odvisni od tuje pomoči.

Za nekatere moje sošolce je šola tudi dom. Pa ne čisto pravi. Tudi oni odhajajo domov k svojim družinam. Živijo v dveh domovih. V dom Mavrica pridejo z dvigalom, nekateri pa tudi po stopnicah. Sošolci, ki  se vozijo z vozički, pa živijo v domu Žarek. Ta je v pritličju. Imajo svoje sobe. A ne čisto vsi. Trije moji sošolci živijo skupaj.

Ti moji sošolci imajo popoldne drugo učiteljico, ki jo kličejo vzgojiteljica. Skupaj odhajajo na izlete, po nakupih, k frizerju, v kino …, tako kot mi v šoli hodimo na športne, kulturne in naravoslovne dneve. Včasih si skuhajo tudi večerjo. Kadar praznujejo rojstne dneve imajo čisto pravo zabavo. Tudi sladice spečejo sami in jih takoj pojejo. Vesel sem, kadar mi kakšno pustijo.

 

Aktivnosti otrok in mladostnikov za dvig kakovosti življenja

 

Aktivnosti otrok in mladostnikov za dvig kakovosti življenja

CUDV Radovljica za uporabnike izvaja raznolike vsebine in programe, ki so del socializacijsko-namestitvenega programa. Navedene vsebine programa so dostopne na spletni strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

Z načrtovanimi vsebinami in programi zagotavljamo celovito vzgojo in uspešnost otrok in mladostnikov ter dvigamo kakovost njihovega življenja. Da bi se uspešno vključili v družbo, jih učimo in vzgajamo za razumevanje in spoštovanje drugih, za medsebojno sodelovanje, strpnost … S športom in rekreacijo ohranjajo fizično kondicijo in skrbijo za svoje zdravje. S pridobljenimi veščinami vplivamo na njihovo pozitivno samopodobo.

Omogočamo različne aktivnosti:

  • Športne: atletika, balinanje, fitnes, namizni tenis, nogomet, plavanje, sprehodi, tekaška vadba, krpljanje, smučanje, priprave na športne prireditve specialne olimpijade in MATP.
  • Izobraževalne: pisanje in branje, računalništvo, literarne delavnice, zdrav življenjski slog, ogled razstav, obiski knjižnice.
  • Umetniške: pevske vaje, plesne vaje, gledališke vaje, likovno ustvarjanje, slikanje.
  • Sprostitvene: masaža stopal, sproščanje v sobi za umirjanje, aromaterapija, vaje za spodbujanje zaznav.
  • Gospodinjske: kuharske delavnice, peka peciva, priprava zdravih napitkov, vrtnarjenje, pletenje, šivanje.
  • Družabne aktivnosti doma in v okolju: namizne družabne igre, letovanja, izleti, ogledi športnih in kulturnih prireditev, duhovna srečanja, praznovanja osebnih in drugih praznikov, pikniki, zabave.

Aktivnosti izvajajo zaposleni v centru.

Vesel sem, kadar nekam gremo na izlet ali po opravkih. Srečamo veliko nepoznanih ljudi. Njim se zdimo zanimivi. Še posebej kadar gremo v šolo v naravi in nas gre malo več. Ponavadi so ljudje presenečeni,  da se lepo vedemo. Velikokrat nas tudi kdo pohvali. Včasih nas obiščejo učenci iz okoliških šol. Pa tudi dijaki, študenti in prostovoljci. Takrat dam vse od sebe. Kar presenečeni so nad tem, kaj vse znam.