Bivanje odraslih

Zavedamo se, da bivanjsko okolje pomembno vpliva na počutje posameznikov. Naši stanovalci živijo v treh domovih znotraj centralne stavbe ter v štirih samostojnih hišah in stanovanju (bivalne enote, stanovanjske skupine). Glavna dejavnika, ki vplivata na izbiro oblike bivanja posameznika, sta stopnja samostojnosti in zdravstveno stanje.

Glede na to se odrasli uporabniki vključujejo v dva programa:

 

 

Meni