Javni razpis za vzpostavitev stanovanjske skupine za osebe mlajše od 65 let

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa, Radovljica obvešča lastnike nepremičnin, da na področju radiusa 15 km od obstoječe infrastrukture CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA, CESTA NA JEZERCA 15, 4240 RADOVLJICA išče eno (1) večjo nepremičnino – stanovanjskih hišo ali stanovanje za nakup. Nepremičnina bo namenjena bivanju stanovanjske skupine za 6 uporabnikov in uporabnic CUDV Radovljica.

 

Ponujena nepremičnina mora biti grajena v skladu z 8. členom in 5.1 poglavjem Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06 in 135/21), Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1) in Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11, 61/17 – GZ, 199/21 – GZ-1, 205/21 in 29/22). Priprava in izvajanje projekta morata biti skladna z zakonodajo s področja graditve objektov in urejanje prostora.

 

Stanovanjska hiša naj bo pritlična (v obsegu cca 160 m2 ) ali enonadstropna (v obsegu cca 230 m2 ). Zaželena je pravokotna oblika, pokrita terasa v izmeri cca 20 m2 in nadstrešek za avtomobil. Stanovanje je lahko tudi v nadstropju, mora pa biti dostopno za osebe na invalidskih vozičkih. Stanovanjska enota mora omogočati namestitev 6 uporabnikov v eno in dvoposteljnih sobah; enoposteljna soba mora biti v velikosti najmanj 12 m2, dvoposteljna soba pa najmanj 16 m2.  Vsebovati mora utility s kopalnico, vhodni prostor, kabinet ter dnevno bivalni prostor s kuhinjo in shrambo. Dostop do prostorov mora biti brez arhitektonskih ovir in v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov brez arhitektonskih ovir. V primeru enonadstropne hiše je potrebno dvigalo za osebe na invalidskih vozičkih in za ostale gibalno ovirane osebe.

Prostori morajo ustrezati pogoju gradnja na ključ, kar pomeni, da je objekt pripravljen za takojšnjo selitev. Možen je tudi nakup nepremičnine, ki je potrebna prilagoditve za gibalno ovirane osebe, s tem da investitor to adaptacijo načrtuje. Gradnja mora biti kakovostna z uporabljenimi kakovostnimi materiali. Objekt mora izpoljnjevati zahteve glede energetske učinkovitosti za stavbe javnega sektorja v skladu z veljavno zakonodajo.

Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo po e-pošti: info@cudv-ml.si; irena.svara-strojin@cudv-ml.si.

Iz ponudbe morajo biti razvidni vsi bistveni podatki o nepremičnini, zlasti:

  • podatki o lastništvu ali solastniškem deležu, obvezno tudi kontakti (telefon, E-mail);
  • podatki, ki omogočajo jasno identifikacijo nepremičnine (načrti, skice);
  • podatki o morebitni obremenjenosti nepremičnin;
  • drugi podatki, kateri so pomembni za izvedbo prodaje nepremičnine.

V primeru, da se ugotovi, da iz ponudbe niso razvidni vsi bistveni podatki o nepremičnini, bodo ponudniki pozvani k dopolnitvi ponudbe.

Ponudbe naj bodo oddane osebno ali priporočeno v zaprti kuverti z napisom: ˝Ne odpiraj, ponudba – nepremičnina˝, na naslov: Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa, Radovljica,  Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica.

Rok za oddajo ponudbe:_22. 9. 2023 do 15.ure

Z izbranim ponudnikom namerava CUDV Radovljica skleniti pogodbo o nakupu nepremičnine. Pred sklenitvijo le-te bo CUDV Radovljica pridobil soglasje ustanovitelja, Ministrstva za solidarno prihodnost.

S spoštovanjem,

                                                                                                                                                                                                          Helena Kos, direktorica

                                                                                                         Prijavite se lahko na spodnji obrazec.

 

PODATKI PONUDNIKA NEPREMIČNINE

Ime in priimek lastnika/ov:____________________________________________________

Naslov lastnika/ov:___________________________________________________________

Kontaktni podatki lastnika/ov:_________________________________________________

PODATKI O NEPREMIČNINI:

Parcelna št., k.o.:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Leto izgradnje nepremičnine:__________________________________________________

Leto obnove nepremičnine:____________________________________________________

Vrednost nepremičnine:________________________ EUR

Izjavljam, da navedena nepremičnina JE NI (Obkroži!) prosta vseh pravnih bremen.

Opis nepremičnine:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podpis:____________________

Kraj:_____________ Datum:_____________

Priloge:

– Fotografije

– Dokumenti, kateri potrjujejo lastništvo

– Ostalo:__________________________

 

 

Druge novice

Javni razpis za vzpostavitev stanovanjske skupine za osebe mlajše od 65 let

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa, Radovljica obvešča lastnike nepremičnin, da na področju...

Javni razpis za vzpostavitev stanovanjske skupine za osebe mlajše od 65 let

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa, Radovljica obvešča lastnike nepremičnin, da na področju...

Naš tek v slikah

Oglejte si utrinke Našega teka na videoposnetku in fotografijah:    

Naš tek 2023

Danes je pred našim centrom, CUDV Radovljica, potekal že tradicionalni deseti tekaški dogodek »Naš tek«,...

6. NAŠ TEK

V letošnjem letu naša ustanova organizira jubilejno 10. tekaško prireditev. Štirikrat smo priredili Langusov tek...

POVABILO K ODDAJI PONUDBE STORITVE PREHRANE

S klikom na spodnjo povezavo se odpre povabilo. Povabilo k oddaji ponudbe storitve prehrane

PRAZNOVANJE 70. OBLETNICE – PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Ob praznovanju 70. OBLETNICE našega zavoda smo pripravili nekaj predstavitvenih posnetkov naših programov, ki si...

NOVOLETNI BAZAR

NOVOLETNI BAZAR  V sredo, 7.12., prirejamo novoletni bazar. Naši učenci in odrasli uporabniki so skupaj...

70. OBLETNICA CUDV RADOVLJICA

1. decembra smo s slavnostno prireditvijo obeležili 70. obletnico našega centra. Kulturne točke smo prepletli...

Povabilo na slavnostno prireditev

Vljudno vas vabimo na praznovanje 70. obletnice Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica.  Slavnostna prireditev...
Meni