Izvajanje storitev po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov

Izvajanje storitev po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI)

V mesecu novembru začenjamo z izvajanjem storitev socialnega vključevanja.

Storitve socialnega vključevanja so namenjene osebam z invalidnostjo, ki so pridobile status po ZSVI in so namenjene enakovrednemu in enakopravnemu sobivanju oseb z invalidnostjo in neinvalidih oseb v skupnosti.

Storitev socialnega vključevanja se izključujejo s 16 urnim ali celodnevnim institucionalnim varstvom ter pravico do osebne asistence.

 

Zakon in pravilnik  opredeljujeta štiri sklope storitev:

  1. Usposabljanje za samostojno življenje; gre za nabor aktivnosti, ki so namenjene oblikovanju podpornega okolja za samostojno življenje s ciljem opolnomočiti in ozavestiti upravičenca in svojce za samostojno življenje. Izvaja se v obliki učnih delavnic v obsegu 6 ur.
  2. Vseživljenjsko učenje; zajema zagotavljanje spremstva upravičenca na dejavnosti vseživljenjskega učenja. Cilj je vključevanje osebe v različne aktivnosti in posledično doseganje večjo stopnjo vključenosti v okolje ter razvoj novih znanj ali veščin. Izvaja se v obliki spremstva v obsegu 52 ur na leto.
  3. Prebivanje s podpro vključuje nabor aktivnosti za čim samostojnejše življenje osebe z invalidnostjo v skupnosti s ciljem zagotoviti ustrezno podporo za bivanje ter krepitev njegove socialne mreže. Zajema naslednje aktivnosti – informiranje in usmerjanje, svetovanje in podporo pri načrtovanju in izvedbi vsakodnevnih opravil, družabništvo ter strokovno podporo pri izvajanju aktivnosti. Upravičenci, ki živijo s starši so upravičeni do 208 ur storitev (če niso vključeni v VDC) ali do 104 ur storitev letno (če so v VDC vključeni). Upravičenci, ki ne živijo s starši ali zakonitimi zastopniki so upravičeni do 364 ur, če niso vključeni v VDC ali 208 ur, v koliko so v VDC vključeni.
  4. Ohranjanje socialne vključenosti invalidov; storitev je namenjena osebam, starejšim od 65 let s ciljem zmanjšanja socialne izključenosti starejših ter zmanjšanja potrebe po institucionalni oskrbi in obsega 104 ure letno.

 

Postopek in izvajanje storitev

Vlogo na predpisanem obrazcu vlagatelj ali zakoniti zastopnik vložijo na pristojnem centru za socialno delo (CSD). CSD vlogo odstopi Inštitutu RS za socialno varstvo. Strokovna komisija pripravi mnenje o obsegu ur in vrsti storitev socialnega vključevanja. Na podlagi mnenja CSD izda odločbo o pravici do storitev in vrednotnico.  Ko ima upravičenec izdano vrednotnico se obrne na izbranega izvajalca, v tem primeru na VDC Radovljica.

Storitve se izvajajo na podlagi sklenjenega dogovora, katerega del je tudi osebni načrt izvajanja storitev.

Storitve izvajajo strokovni delavci in koordinatorji, ki so zaposleni pri izvajalcu ter laične podporne osebe iz lokalnega okolja.

 

Kako bomo v VDC Radovljica storitve socialnega vključevanja izvajali?

Pri nas bomo izvajali vse navedene storitve, v skladu s potrebami in željami uporabnikov. Izvajanje storitev bo koordiniral strokovni delavec. Poleg tega pa se bodo v izvajanje vključili tudi druge podporne osebe iz lokalnega okolja.  Nekatere aktivnosti bodo potekale v obliki skupinskih aktivnosti, kot so izobraževanja, delavnice in učenje konkretnih veščin. Dogovarjali se bomo za spremstva na različne aktivnosti društev in  organizacij v lokalnem okolju, družabne, športne in kulturne dogodke. Sama vsebina storitev bo temeljila na izraženih potrebah in željah uporabnika in bo opredeljena v osebnem načrtu.

Kaj je potrebno storiti?

Če niste vključeni v stanovanjsko skupino in ne koristite pravice do osebne asistence ter bi se želeli usposabljati za samostojno življenja ali se preizkusiti pri bivanju s podpro, izpolnite vlogo, ki je priložena. Oddate jo na vaš Center za socialno delo. Počakate na odločbo in vrednotnico.

Projekt je v začetni fazi, zato še ne vemo natančno, kako bo izvajanje potekalo. Za vse informacije, ki jih zaenkrat imamo pa lahko pokličete na telefonsko številko: 031/686-079 (Maja Robič in Špela El Shawish) ali nam pišete na e-naslov: socialno.vključevanje@cudv-ml.si

Povezave:

Zakon o socialnem vključevanju invalidov lahko najdete na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7808

Pravilnik o storitvah socialnega vključevanja invalidov najdete na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14599

 

 

Druge novice

E-KOLO ZA PREVOZ OSEB NA INVALIDSKEM VOZIČKU

Začel se je projekt zbiranja sredstev za nakup električnega kolesa za prevoz oseb na invalidskem...

Kapljice življenja – JAZ

V okviru UNESCO projekta Kapljice življenja – JAZ, smo raziskovali našo kulturno dediščino v povezavi...

7. NAŠ TEK – tvoj nasmešek mi da pospešek!

Tudi letos za vas prirejamo našo tradicionalno tekaško prireditev, ki bo tokrat v soboto, 1....

Naš tek v slikah

Oglejte si utrinke Našega teka na videoposnetku in fotografijah:    

Naš tek 2023

Danes je pred našim centrom, CUDV Radovljica, potekal že tradicionalni deseti tekaški dogodek »Naš tek«,...

6. NAŠ TEK

V letošnjem letu naša ustanova organizira jubilejno 10. tekaško prireditev. Štirikrat smo priredili Langusov tek...

POVABILO K ODDAJI PONUDBE STORITVE PREHRANE

S klikom na spodnjo povezavo se odpre povabilo. Povabilo k oddaji ponudbe storitve prehrane

PRAZNOVANJE 70. OBLETNICE – PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Ob praznovanju 70. OBLETNICE našega zavoda smo pripravili nekaj predstavitvenih posnetkov naših programov, ki si...

NOVOLETNI BAZAR

NOVOLETNI BAZAR  V sredo, 7.12., prirejamo novoletni bazar. Naši učenci in odrasli uporabniki so skupaj...

70. OBLETNICA CUDV RADOVLJICA

1. decembra smo s slavnostno prireditvijo obeležili 70. obletnico našega centra. Kulturne točke smo prepletli...