Sporočamo, da smo v izvedeni obnovitveni zunanji presoji dobili potrditev s strani Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, da ustrezno izvajamo, vzdržujemo in razvijamo sistem vodenja kakovosti po zahtevah mednarodnega standarda ISO 9001:2015.

V prvi triadi izvajanja sistema vodenja kakovosti je prepoznan trend izboljševanja sistema. Zavzeli se bomo, da se bo ta trend nadaljeval tudi v bodoče.

Veseli smo bili številnih pozitivnih ugotovitev s strani zunanjih presojevalcev. V veliko zadovoljstvo nam je bilo slišati, da smo zaposleni prijazni in predani svojemu delu, da smo učinkovito ukrepali v času razglašene epidemije in še veliko drugih pozitivnih ugotovitev.