Zdravstvena nega

Zdravstvena nega je pomemben element zdravstvenega varstva oseb z motnjo v duševnem razvoju v Centru. Vključuje aktivnosti na področju preventivne in kurativne dejavnosti.

Zdravstvena nega omogoča sistematično spoznavanje, ugotavljanje ter reševanje problemov v okviru kompetenc zdravstvenih delavcev v negovalnem timu. Obsega svetovanje, vodenje ter različno stopnjo pomoči ali popolno izvajanje vseh aktivnosti samooskrbe. 

Ugotavljanje potreb, načrtovanje dela, izvajanje in vrednotenje uspešnosti glede na postavljene cilje sloni na dobro pripravljeni in kakovostno izpolnjeni negovalni dokumentaciji. 

Pomemben del predstavlja tudi preventivna dejavnost, ki jo izvajamo po programu kontinuirano, ali pa glede na aktualne potrebe, ki jih zaznajo zaposleni v Centru.

Cilj zdravstvene nege je kakovostna obravnava, zdravstvena nega in rehabilitacija naših uporabnikov. Timsko delo je osnova za dobro delovanje zdravstvene službe. V širši tim se vklučujejo tudi drugi strokovnjaki, s ciljem čim boljše celostne oskrbe uporabnikov.

DOGODKI
December - 2012
N P T S č P S
  01
02
03
04
05
06
07 08
09
10
11
12
13
14 15
16 17
18
19
20
21 22
23
24
25 26 27 28 29
30
31
 
torek, 04.12.2012
četrtek, 06.12.2012
sreda, 12.12.2012
torek, 18.12.2012
ponedeljek, 24.12.2012
ponedeljek, 31.12.2012