Splošno o zdravstveni službi v CUDV

Zdravstveno službo opravljajo  zaposleni na področju zdravstvene nege, fizioterapije, delovne terapije in logopedije. Izvajajo dela in naloge zdravstvenega varstva za osebe z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, motnjami vedenja ter drugimi bolezenskimi stanji. Starostna struktura je v razponu od predšolskih otrok do starostnikov.

Pri izvajanju zdravstvene nege upoštevajo naslednja načela:

  • usmerjenost k uporabnikom, 
  • vključenost uporabnikov in njihovih staršev/skrbnikov, 
  • celosten pristop, 
  • poseben poudarek na zagotavljanju varnosti uporabnikov,
  • sodelovanje s strokovnimi službami in strokovnjaki na področju izvajanja zdravstvenega varstva,
  • stalno strokovno izobraževanje in uvajanje novih sodobnih metod dela,
  • zagotavljanje negovalnega tima neprekinjeno, 24 ur, vse dni v letu.

DOGODKI
November - 2004
N P T S č P S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30