Obvestila svet staršev

Poročilo s 6. seje Sveta staršev

Na 6. seji Sveta staršev, ki je bila 9. septembra v VDC Radovljica, so se člani sveta seznanili s potekom dela v CUDV Radovljica v času epidemije novega koronavirusa in v poletnem času, prav tako tudi s planom dela po programih v CUDV Radovljica v novem šolskem letu, torej po 1. septembru. Zaradi ustreznih ukrepov in prizadevanja vodstva ter zaposlenih ni prišlo do okužbe. Tudi v novem šolskem letu je v ospredju prizadevanje za kar največje zmanjševanje tveganja za okužbo, zato so ločene aktivnosti dnevnih in celodnevnih uporabnikov. Večina aktivnosti v CUDV poteka po ustaljenem načinu.

Svet staršev je izrekel pohvalo in zahvalo vodstvu in zaposlenim za vse njihove aktivnosti, ki so pripomogle k preprečitvi okužbe uporabnikov z novim koronavirusom.

Člani Sveta staršev so imeli nekaj konkretnih vprašanj, odgovore nanje pa sta posredovali direktorica dr. Irena Ceglar in Jožica Trstenjak, vodja zdravstvene dejavnosti.

Velikost pisave
Nastavitev kontrasta.
Meni