Hišni red so pravila, ki jih je sprejel sveta zavoda in določajo Pravice in obveznosti uporabnikov, zaposlenih in obiskovalcev.

DNEVNE AKTIVNOSTI V CENTRU

Posamezni programi in domovi imajo svoje posebnosti, vsem pa je skupno:

PREBUJANJE, JUTRANJA NEGA,ZAJTRK

OD   6.30

DO   9.00

USPOSABLJANJE / ZAPOSLITVE / PROSTI ČAS 

OD   8.00

DO 10.00

DOPOLDANSKA MALICA

OD 10.00

DO 11.00

USPOSABLJANJE / ZAPOSLITVE / PROSTI ČAS

OD 10.30

DO 14.00

KOSILO IN POČITEK

OD 12.00

DO 14.00

USPOSABLJANJE / ZAPOSLITVE / PROSTI ČAS

OD 14.00

DO 14.30

POPOLDANSKA MALICA

OD 15.00

DO 16.00

USPOSABLJANJE / ZAPOSLITVE / PROSTI ČAS

OD 15.30

DO 19.00

VEČERJA, NEGA,VEČERNE AKTIVNOSTI IN POČITEK

OD 18.30

DO 22.00

 

ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI,

ZAPOSLITEV IN IZBIRNIH VSEBIN

Pouk, zaposlitve in izbrane aktivnosti potekajo po urniku v dopoldanskem in popoldanskem času:

DOPOLDAN OD  7.00 DO 15.00 URE

POPOLDAN OD 14.00 DO 20.00 URE

POČITEK

Počitku in sprostitvi so namenjeni odmori v dopoldanskem in popoldanskem času, čas po kosilu in večerji, ki traja od 22.00 DO 6.30 URE.

SPLOŠNA PRAVILA

Vsi skrbimo za urejenost in čistočo prostorov. V prostorih, ki so namenjeni bivanju in izvajanju drugih programov nosimo copate. Dolžni smo čuvati premoženje in preprečevati namerno uničevanje prostorov in opreme. Dolžni smo spoštovati skupno lastnino in lastnino posameznika. Namerno povzročeno škodo je povzročitelj dolžan povrniti. V medsebojnih odnosih smo spoštljivi in prijazni drug do drugega. Kajenje in pitje alkohola v centru ni dovoljeno.

OBISKI

Obiski svojcev in prijateljev so vsak dan med 9.00 in 19.00, razen v času nege in obrokov. obiski drugih obiskovalcev, po dogovoru in sicer od ponedeljka do petka, dopoldan med 9.00 in 12.00. in popoldan med 14.00 in 18.00. Obiskom so namenjeni dnevni prostori in okolica doma.

DOGODKI
Avgust - 2017
N P T S č P S
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31