Splošno o programu

Po zaključenem izobraževanju oziroma po 21. ali 26. letu se odrasle osebe, ki imajo priznan status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, vključujejo v program VODENJA, VARSTVA in ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI (ali krajše VDC). Ta program se izvaja skladu z 8. členom Pravilnika o standardih in normativih ter v skladu z Zakonom o socialnem varstvu ter Kodeksom etičnih načel socialnega varstva. Storitev se izvaja 8 ur, pet dni v tednu, in traja, dokler je upravičenec sposoben in pripravljen aktivno sodelovati v programu zaposlovanja.

DOGODKI
Avgust - 2017
N P T S č P S
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31