Splošno o programu

Po zaključenem izobraževanju oziroma po 21. ali 26. letu se odrasle osebe, ki imajo priznan status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, vključujejo v program VODENJA, VARSTVA in ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI (ali krajše VDC). Ta program se izvaja skladu z 8. členom Pravilnika o standardih in normativih ter v skladu z Zakonom o socialnem varstvu ter Kodeksom etičnih načel socialnega varstva. Storitev se izvaja 8 ur, pet dni v tednu, in traja, dokler je upravičenec sposoben in pripravljen aktivno sodelovati v programu zaposlovanja.

DOGODKI
Junij - 2017
N P T S č P S
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 27 28 29 30