Vključitev v CUDV Radovljica

 

V posebni program centra se otroci in mladostniki vključijo na osnovi odločbe o usmeritvi, ki jo izda Zavod za šolstvo na podlagi usmeritve Komisije za usmerjanje. Na čakalno listo za program institucionalnega varstva odraslih ter program varstva, vodenja in zaposlitev pod posebnimi pogoji pa se zainteresirani uporabniki vključijo na podlagi poslane prošnje z dokazili.


 

Več informacij:

Pettra Gabršček Hubad
Socialna delavka
T: 04 537 02 15
E: socialnadelavka@cudv-ml.si

 

Meni