Zgodovina CUDV Radovljica

Kronika Vzgojnega zavoda v Kamni Gorici se je začela pisati 10. septembra 1952 in upravičeno lahko rečemo, da so to začetki organizirane skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju na področju Gorenjske. Tako so v letih 1965 in 1966 odprli oddelke posebne osnovne šole v Bohinjski Bistrici, Radovljici in na Bledu, v katerih je bilo v šolskem letu 1969/1970 101 učenk in učencev.

Deset let kasneje so v Kamni Gorici odprli prve oddelke delovnega usposabljanja, današnji posebni program vzgoje in izobraževanja. Odraščanje otrok je narekovalo razvoj novega programa in 1. septembra 1979 se je 8 mladostnikov vključilo v Delavnico pod posebnimi pogoji, kar je pomenilo začetek Varstveno delovnega centra.

Istega dne je bil v vrtcu Bled odprt razvojni oddelek za najmlajše, ki so potrebovali posebno skrb in strokovno obravnavo. 1. septembra 1980 se je začelo novo šolsko leto za zunanje enote posebej slovesno, saj je takrat odprla vrata nova šola v Radovljici, ki se je kasneje osamosvojila v OŠ Antona Janše.

52 fantov in deklet se je 14. decembra 1991 preselilo v nove prostore v Radovljico in Zavod se je preimenoval v Dom Matevža Langusa, kasneje v Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica.

Leta 2006 smo odprli prvo bivalno enoto v Poljčah, pa leto kasneje v Radovljici, in v naslednjih treh letih na Jesenicah in v Bohinjski Beli. Center za usposabljanje, delo in varstvo je leta 2006 pridobil še enoto Varstveno delovnega centra z Jesenic.

DOGODKI
Avgust - 2017
N P T S č P S
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31