Vizija, poslanstvo in vrednote

 

 

NAŠE POSLANSTVO

Ustvarjamo pogoje za stalen razvoj in kakovostno življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju v vseh življenjskih obdobjih.

 

NAŠA VIZIJA

Smo prva izbira med razvojnimi centri s celovito podporo za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

 

NAŠE VREDNOTE

 • STROKOVNOST
  S timskim pristopom in sodobnimi metodami dela zagotavljamo individualnost in kontinuiran razvoj vsakega uporabnika.
 • ZAVZETOST IN ODGOVORNOST
  Dobrobit uporabnika je glavno vodilo našega dela. Delujemo učinkovito in povezani med seboj.
 • SODELOVANJE
  Smo aktiven del družbe. Spodbujamo različne oblike sodelovanja s posamezniki in organizacijami.
 • SPOŠTOVANJE
  V komunikaciji, odnosih in delovnih pristopih smo spoštljivi in upoštevamo drug drugega.
 • ENAKE MOŽNOSTI
  Zagotavljamo enake pogoje šolanja, življenja in dela za vse. Spoštujemo, promoviramo in živimo po načelih konvencije o pravicah invalidov.

 

Velikost pisave
Nastavitev kontrasta.
Meni