Standardi kakovosti

Zelo pomembni so nam kakovost naših storitev ter zadovoljstvo, notranja izpolnjenost in samouresničitev naših uporabnikov in naših zaposlenih, kar potrjujemo z mednarodno uveljavljenimi standardi in certifikati.

ISO 9001

Kot prva ustanova za osebe z motnjami v duševnem razvoju smo 27. septembra 2017 prejeli standard kakovosti ISO 9001. Zavestno smo se odločili, da bomo svoje delo ocenili, ga merili in spremljali na način, kot to počnejo v gospodarstvu in drugih storitvenih dejavnostih, ker se zavedamo, da delamo dobro v vseh procesih dela in da odlično sodelujemo z okoljem. Delamo za posebno skupino ljudi v naši družbi in samo zadovoljstvo naših uporabnikov daje našemu delu pravi smisel.

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE IN DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC

Zavedamo se, da je naše uspešno delo odvisno od vsakega posameznega zaposlenega, njihovo zadovoljstvo in pripadnost pa sta bistvenega pomena za uspešen razvoj in rast našega centra. Zato smo se vključili v svetovalno-revizijski postopek pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje in 30. 9. 2014 prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Polni certifikat smo prejeli na začetku leta 2018.

Nadgradnja temu certifikatu je nov certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizaciji v odnosu do zaposlenih.
Uspešno smo implementirali temeljne ukrepe in pripravili načrt izvajanja ukrepov za področje krepitve varnosti in zdravja pri delu ter prejeli pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Pomeni nam priložnost za nove izzive in novo podlago za izboljšave.

ZAVEZA VODSTVA DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

PROGRAM EKOŠOLA – ZELENA ZASTAVA

V CUDV Radovljica smo se v okviru našega šolskega programa leta 2017 pridružili tudi programu Ekošola. Mednarodno prepoznani okoljski znak zelena zastava – kot znak izpolnjevanja kriterijev programa Ekošola – bomo prejeli predvidoma jeseni 2018.

Program Ekošola je največja mednarodna mreža otrok, mladih, vzgojiteljev ter učiteljev na svetu, ki okoljsko vzgojo in načela trajnostnega razvoja vključujejo v vsakodnevno delo in učenje. Aktivnosti so razdeljene v več tematskih sklopov, vsaka ustanova jih določi na začetku šolskega leta skladno z njenimi cilji in zmožnostmi. Aktivnosti potekajo po metodologiji sedmih korakov, ki omogočajo sistematičen razvoj, uvajanje izboljšav, spodbujanje ustvarjalnosti in spremljanje učinkov na okoljskem oziroma trajnostnem področju.

Velikost pisave
Nastavitev kontrasta.
Meni