Informacije javnega značaja

Koristne povezave in informacije

Zakonodaja, kjer se obravnavajo osebe z motnjami, oz. njihovi zakoniti zastopniki:

• Zakon o socialnem varstvu - ZSV (Ur.l. RS 3/07 s popravki 23/07 in 41/07) 

  • Pravilnik o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (Ur.l. RS št. 45/10)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (Ur.l. RS št. 28/11)
  • Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (Ur.l. RS št. 19/07)

• Zakon o socialno-varstvenih prejemkih - ZSVarPre (Ur.l. RS 61/10) 

• Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno-varstvenih prejemkih - ZSVaPre-A (Ur.l. RS 40/11) 

• Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb - ZDVDTP (Ur.l. SRS 41/83) 

• Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - ZUOPP (Ur.l. RS 58/11)

  • Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur.l. RS 54/03, 93/04 in 14/10)

 

Povezave do pomembnih naslovov:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:
http://www.mddsz.gov.si/


E-QALIN:
http://www.e-qalin.net/ 
http://www.bureauveritas.si/ 
http://www.firis-imperl.si/e-qalin.php

Skupnost centrov za socialno delo:
http://www.scsd.si/

Center za socialno delo Radovljica:
http://www.csd-radovljica.si/

Center za socialno delo Jesenice:
http://www.jesenice.si/sl/predstavitev-obcine/zdravstvo-in-sociala/javni-socialni-zavodi/item/108-center-za-socialno-delo-jesenice

Specialna olimpiada Slovenije:
http://www.specialna-olimpiada.si/


Zveza sožitje:
http://www.zveza-sozitje.si/ 

DOGODKI
Avgust - 2017
N P T S č P S
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31