Kdo smo (About us)

CUDV Radovljica je socialno-varstveni zavod za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, vodenje in zaposlitev, zdravstveno varstvo, rehabilitacijo in nego otrok, mladostnikov in odraslih z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami.

(CUDV is a social-welfare institution for training, education, management and employment, health care, rehabilitation and care of children, adolescents and adults with moderate, severe and profound disabilities in mental developing with additional disabilities.)

Naša vizija (Our vision)

Smo prva izbira med razvojnimi centri s celovito podporo za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

(We are a first-choice development centre offering integrated support for persons with mental disabilities.)

Naše poslanstvo (Our mission)

Ustvarjamo pogoje za stalen razvoj in kakovostno življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju v vseh življenjskih obdobjih.

(We create conditions for continuous development and quality living of persons with mental disbilities in all stages of life.)

Naše vrednote (Our values)

STROKOVNOST (PROFESSIONALISM)

S timskim pristopom in sodobnimi metodami dela zagotavljamo individualnost in kontinuiran razvoj vsakega uporabnika.

(Our team-based approach and contemporary working practices ensure that all service users receive individualised care and ongoing personal development.)

ZAVZETOST IN ODGOVORNOST (COMMITMENT AND ACCOUNTABILITY)

Dobrobit uporabnika je glavno vodilo našega dela. Delujemo učinkovito in povezani med seboj.

(We put the welfare of service users at the heart of our efforts. We are effective, efficient and committed.)

SODELOVANJE (COOPERATION)

Smo aktiven del družbe. Spodbujamo različne oblike sodelovanja s posamezniki in organizacijami.

(We are an active part of society. We encourage various forms of cooperation with individuals and organisations.)

SPOŠTOVANJE (RESPECT)

V komunikaciji, odnosih in delovnih pristopih smo spoštljivi in upoštevamo drug drugega.

(We are respectful and considerate in communication, interpersonal relations, and working approach.)

ETIČNOST (ETHICS)

Delamo in živimo življenje v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.

(We work and live in accordance with the principles of the code of ethics for social care.)

ENAKE MOŽNOSTI (EQUAL OPPORTUNITY)

Zagotavljamo enake pogoje šolanja, življenja in dela za vse. Spoštujemo, promoviramo in živimo po načelih konvencije o pravicah invalidov.

(We are committed to ensuring equal opportunity for all in education, life and work. We respect, promote and abide by the principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.)

DOGODKI
Avgust - 2017
N P T S č P S
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31