Cilji usposabljanja za življenje in delo

 • spodbujati optimalni razvoj pozitivnih osebnostnih lastnosti uporabnikov  in njihovih sposobnosti na zaznavnem, gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem in socialnem področju
 • vzgajati in učiti uporabnike za socialno sprejemljivo vedenje v ožjem in širšem okolju
 • poglabljati in pridobivati osnovna znanja, spretnosti, privajenosti in navade na področju znanj splošne poučenosti, razvijanja in ohranjanja samostojnosti, kreativnih znanj likovne in
 • glasbene vzgoje, športa in rekreacije, učenje za aktivno preživljanje prostega časa, učenja
 • samozagovorništva in aktivnega državljanjstva, intimnega življenja in odnosov med spoloma,
 • delovnih in zaposlitvenih tehnik
 • navajati na samostojno življenje, pravico do izbire, razvoj samospoštovanja in pozitivne samopodobe, razvijati sposobnost razreševanja konfliktnih situacij
 • navajati na skrb za osebno urejenost, varnost in zdravje
 • navajati na skrb za osebno urejenost, varnost in zdravje
 • poglabljati in razvijati elemente delovne vzgoje
 • razvijatnavajati na čimbolj aktivno in samostojno vključevanje v okolje, konkretizacija najrazličnejših življenjskih področij, utrjevanje socialnih pravil in komunikacijskih spretnosti.

 

 

DOGODKI
Januar - 2018
N P T S č P S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31