Izobraževanje otrok in mladostnikov

V posebni program se udeleženci vključijo na osnovi odločbe o usmeritvi.
Usposabljanje poteka dosledno po individualiziranem programu za vsakega posameznika. Otroci in mladostniki z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju se v skladu s svojimi sposobnostmi aktivno vključujejo tudi v oblikovanje svojega individualiziranega programa in to v vseh njegovih fazah, in sicer pri načrtovanju in izvajanju in pri evalvaciji ciljev. 

Ocenjevanje na vseh stopnjah je izključno opisno. Opisujejo se dosežki v smislu napredovanja po operativnih ciljih iz individualiziranega programa vsakega učenca.
Ob koncu šolskega leta se izda potrdilo z opisno oceno napredka učenca po posameznih področjih.

Za uspešno delo je potreben celovit timski pristop. Vsakega posameznika obravnava strokovna skupina, ki jo sestavljajo specialni in rehabilitacijski pedagogi, športni, glasbeni in likovni pedagogi, zdravstvena služba, psiholog, socialni delavec, varuhi negovalci, uporabnik in njegovi starši. Timu pa se po potrebi pridružijo tudi drugi strokovnjaki, ki lahko bistveno pripomorejo k primerni obravnavi (psihiater, zdravnik posebnih specialnosti…).

Tudi njihovo šolanje poteka zaradi močno upočasnjenega razvoja drugače. Posebni vzgojno izobraževalni program poteka do 21. leta, od 21. do 26. leta, naprej pa poteka usposabljanje za življenje in delo. V času usposabljanja lahko napredujejo na pet stopenj.

DOGODKI
Avgust - 2017
N P T S č P S
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31